فیلم | تصادف مرگبار قطار هندوستان | ۳۹ کشته و ۱۰۰ مجروح

نخستین گزارش طیب‌نیا از ۱۰۰ گزارش اقتصادی
تصادف قطار در شرق هندوستان دست کم 39 کشته و 100 مجروح برجا گذاشت.

نخستین گزارش طیب‌نیا از ۱۰۰ گزارش اقتصادی