مشکلات صادرکنندگان با تسهیل ورود موقت رفع شد

نخستین مواضع انتخاباتی ابراهیم رئیسی؛ امتناع داشتم که نامزد شوم اما…/ اعلام رسمی استقلال از جمنا
محمد لاهوتی رییس یکی از بزرگترین و مهم ترین تشکل های بخش خصوصی می گوید:آمار رییس جمهور در خصوص کاهش قاچاق درست است و روند قاچاق کالا در کشور کاهشی است.

نخستین مواضع انتخاباتی ابراهیم رئیسی؛ امتناع داشتم که نامزد شوم اما…/ اعلام رسمی استقلال از جمنا