ترزا می: عامل حمله لندن، متولد انگلیس است

نخستین محموله نفت ایران به بلاروس تحویل شد
مهر نوشت: نخست وزیر انگلیس طی سخنانی در پارلمان این کشور گفت که عامل انجام حمله تروریستی روز گذشته لندن متولد انگلیس بوده و به تنهایی این کار را انجام داده است.

نخستین محموله نفت ایران به بلاروس تحویل شد