ریابکوف: روابط روسیه و آمریکا به پایین‌ترین سطح از زمان جنگ سرد رسیده است

نتایج قابل توجه یک نظرسنجی در ترکیه
تسنیم نوشت: معاون وزیر خارجه روسیه بر این باور است که روابط مسکو و واشنگتن اکنون به پایین ترین سطح از زمان جنگ سرد تنزل یافته است.

نتایج قابل توجه یک نظرسنجی در ترکیه