نمایندگان مجلس مصمم به شکایت از کریمی قدوسی شدند /آیا دادستان هم ورود خواهد کرد؟

نتایج آزمون استخدامی منتشر شد/ اعلام اسامی چند برابر ظرفیت برای حضور در بدنه اجرایی دولت
ایلنا نوشت: یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفت که به زودی این کمیسیون بیانیه ای را در واکنش به رفتار کریمی قدوسی در انتشار صحبت های منتسب به ظریف صادر خواهد کرد.

نتایج آزمون استخدامی منتشر شد/ اعلام اسامی چند برابر ظرفیت برای حضور در بدنه اجرایی دولت