کمبود اعتبار از مهمترین مشکلات پروژه‌های راهسازی در استان اردبیل

نبود هیچ نماد کتاب‌خوانی در میادین شهرهای اردبیل
تسنیم نوشت: کمبود اعتبار از مهمترین مشکلات پروژه‌های راهسازی در استان اردبیل بوده و در اغلب این پروژه‌ها به پیمانکاران بدهکاریم.

نبود هیچ نماد کتاب‌خوانی در میادین شهرهای اردبیل