دولتمردان خود را با شاخص‌های شهیدان رجایی و باهنر تطبیق دهند

نباید یک جریان در استان حاکم باشد/صف‌آرایی مقابل یکدیگر و اختلاف‌ها موجب عقب افتادگی می‌شود
امام‌جمعه بابل گفت: هفته دولت برای یادآوری خدمات دولت در نظام اسلامی و جامعه است، دولتمردان شهیدان رجایی و باهنر را الگوی خود قرار بدهند.

نباید یک جریان در استان حاکم باشد/صف‌آرایی مقابل یکدیگر و اختلاف‌ها موجب عقب افتادگی می‌شود