مبارزه با آسیب های اجتماعی از طریق پردازش ادبیات بومی

نباید نسبت به ادبیات بومی تعصب توام با ستیز داشت
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان در مراسم اختتامیه دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی(ایران زمین) که در لرستان برگزار شد، گفت: ادبیات به طور کامل یکی از شاخص‌های فرهنگی هر جامعه است که می‌تواند آداب، سنن و رسوم گذشته و حول را بنماید و اگر به خوبی پردازش شود در حل بسیاری از مسائل اجتماعی کمک می‌کند.

نباید نسبت به ادبیات بومی تعصب توام با ستیز داشت