تقدیر از همیاران صنعت برق در استان مرکزی

نان همدان از مرغوب‌ترین نان‌های کشور است
طی مراسمی از همیاران صنعت برق در استان مرکزی تقدیر شد.

نان همدان از مرغوب‌ترین نان‌های کشور است

دانلود بیتالک