واقعیاتى تکان دهنده از مکالمات خلبان با برج مراقبت کلمبیا

نان لواش هم ثبت جهانی شد
یک فایل صوتی از مکالمات خلبان هواپیمای سقوط‌کرده در کلمبیا با برج مراقبت پیدا شد.

نان لواش هم ثبت جهانی شد