کنایه‌های سعید جلیلی به برجام و دوران پسابرجام: سیر «برجام‌خوانی» در دانشگاه‌ها به راه بیفتد

نامه 26 نماینده به رئیس‌جمهور در مورد آلودگی هوا
ایسنا نوشت: نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: امروز نیازمند تببین جمهوریت در حوزه‌های اقتصادی هستیم. نظام اسلامی با تعریف جمهوریت در حوزه سیاسی مصونیت و اقتدار پیدا کرد و مبنای جمهوریت در اقتصاد نیز همان اسلام و اراده‌های مردمی است.

نامه 26 نماینده به رئیس‌جمهور در مورد آلودگی هوا

دانلود برنامه ایمو