پاسخ مترو تهران به خواسته شهروندان: قطارهای تندرو بین تهران و کرج بیشتر تردد می‌کنند

نامه رحمانی فضلی به وزیر آموزش و پرورش برای تدوین درس سوانح طبیعی
مترو تهران اعلام کرد قطارهای تندرو را بین تهران و کرج بیشتر به کار گرفته و این کار باعث کاهش سرفاصله حرکت قطارها خواهد شد.

نامه رحمانی فضلی به وزیر آموزش و پرورش برای تدوین درس سوانح طبیعی