تصاویر | آغاز برداشت گل نرگس در خفر فارس

نامه تند و انتقادی علی رهبری/ از این وضعیت موسیقی خجالت‌زده‌ام
بخش خفر با سطح زیر کشت ۴۰۰ هکتار گل نرگس یکی از تولید کننده گل نرگس در کشور و بویژه در استان فارس است.

نامه تند و انتقادی علی رهبری/ از این وضعیت موسیقی خجالت‌زده‌ام