تزریق روحیه به جانشین مهدی رحمتی توسط عادل فردوسی‌پور/ عنوان مهار برتر هفته پانزدهم به حسینی رسید

نامه احمد توکلی و دغدغه پارلمانی‌اش؛ ماده ۵۳ مصوبه کمیسیون تلفیق را با رای قاطع حذف کنید
جانشین مهدی رحمتی توانست عنوان بهترین مهار هفته پانزدهم لیگ برتر را به دست آورد.

نامه احمد توکلی و دغدغه پارلمانی‌اش؛ ماده ۵۳ مصوبه کمیسیون تلفیق را با رای قاطع حذف کنید