مربی خارجی بیزینسی ندارد که سر تمرین کاسبی‌اش را بچرخاند/ طعنه عابدزاده به منصوریان؟

نامه‌ای به معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای/ورود وزیر ورزش به ناکامی کشتی آزاد در قهرمانی جهان
احمدرضا عابدزاده به دور از فضای فوتبال و رسانه مشغول کسب و کار و زندگی خودش است.

نامه‌ای به معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای/ورود وزیر ورزش به ناکامی کشتی آزاد در قهرمانی جهان