تصاویر | حال و هوای خیابان‌های لندن؛ یک روز بعد از حادثه تروریستی لاندن بریج

میزبانی «ماه عسل» از بانوی نیکوکار ایرانی که در هند متهم شده بود
در گزارش زیر وضعیت شهر لندن را یک روز بعد از حادثه تروریستی لاندن بریج مشاهده می‌کنید. در این حادثه هفت نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

میزبانی «ماه عسل» از بانوی نیکوکار ایرانی که در هند متهم شده بود