«ماه تابان» با اثری از جلیل شهناز منتشر شد

میرسلیم: بارزانى در دام وسوسه‌اى افتاده که اسراییل برایش پهن کرده است
در سالمرگ پرویز مشکاتیان آلبوم موسیقی «ماه تابان» منتشر شد.

میرسلیم: بارزانى در دام وسوسه‌اى افتاده که اسراییل برایش پهن کرده است