مأموریت جهانگیری به وزیر کار برای رسیدگی فوری به مصدومان انفجار معدن «زمستان یورت»

میثاقیان: پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و قدرتمند/ می‌رویم که برنده شویم
معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه معدن «زمستان یورت» مأموریت داد.

میثاقیان: پرسپولیس همیشه پرسپولیس است و قدرتمند/ می‌رویم که برنده شویم