اصرار شفر برای برد در دقایق ابتدایی

مگر می‌شود پسر برانکو در ترکیب نباشد؟
سرمربی استقلال حسابی کنار خط در حال تکاپو است.

مگر می‌شود پسر برانکو در ترکیب نباشد؟