واکنش موسوی به خط خوردن از تیم ملی والیبال

مک‌کین پوتین را تهدیدی خطرناک تر از داعش خواند
محمد موسوی گفت: امسال جوانانی در غیاب من حضور دارند که می‌توانند جای خالی مرا پر کنند.

مک‌کین پوتین را تهدیدی خطرناک تر از داعش خواند