ارکستر ملی با خوانندگی محمد اصفهانی در مازنداران می‌نوازد

مک‌کین: از اینکه به تیلرسون رأی اعتماد دادم تأسف می‌خورم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: «برای نخستین‌بار در تاریخ این استان، ارکستر ملی ایران پنجم مردادماه در شهرستان ساری اجرا خواهد داشت.»

مک‌کین: از اینکه به تیلرسون رأی اعتماد دادم تأسف می‌خورم