خبر بد برای بایرنی‌ها؛نویر فعلا برنمی‌گردد

موگرینی: موضوعات موشکی ایران خارج از برجام است
به نظر می‌آید مصدومیت نویر رو به بهبودی نیست.

موگرینی: موضوعات موشکی ایران خارج از برجام است