اتحادیه اروپا از طرح دفاعی جدید خود رونمایی کرد

موگرینی حوادث تروریستی امروز تهران را محکوم کرد
ایرنا نوشت: اتحادیه اروپا امروز (چهارشنبه) طرح تازه ای برای هزینه های دفاع مشترک کشورهای اروپایی ارائه کرد.

موگرینی حوادث تروریستی امروز تهران را محکوم کرد