برنامه‌های اشتغال دولت از زبان وزیر کار

مولاوردی: تنها دولتی هستیم که اجازه حضور مخالفان در جلسات‌مان را می‌دهیم
علی ربیعی در نشست خبری خود، برنامه ها و سیاست های اشتغالزایی دولت را توضیح داد.

مولاوردی: تنها دولتی هستیم که اجازه حضور مخالفان در جلسات‌مان را می‌دهیم