تازه رسیدیم اول گرفتاری!

موضع تازۀ اوباما درباره ناتو
مهدی عزیزی در ماهنامه خط خطی، این کارتون را در حاشیه جمعیت بالای فارغ التحصیلان جویای کار منتشر کرده است.

موضع تازۀ اوباما درباره ناتو

دانلود shareit