نتایج اولیه انتخابات انگلیس/ کدام حزب پیشتاز است؟

موضع‌گیری آمریکا دربارۀ برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق
ایرنا نوشت: نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات پارلمانی انگلیس در اوایل بامداد روز جمعه حاکی از پیشتازی موقت حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین است.

موضع‌گیری آمریکا دربارۀ برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق