بازگشت پرقدرت نفت آمریکا به بازار جهانی

موش‌ها در تالار هنر میزبان کودکان می‌شوند
قیمت پایین نفت که باعث شده بود ،صنعت نفت آمریکا هزینه های خود را کاهش دهد،حالا با اوج گرفتن دوباره قیمت نفت درحال جبران است.

موش‌ها در تالار هنر میزبان کودکان می‌شوند