موسیقی خاچاطوریان در یک کتاب

بی‌احترامی “اسپانسر کنسرت‌ها” به اصحاب رسانه در حضور سرپرست ارشاد البرز
امین غفاری، نوازنده ویلن، کتاب «شیوه‌های تمرینی کنسرتو ویلن خاچاطوریان» را در ایران منتشر کرد.

بی‌احترامی “اسپانسر کنسرت‌ها” به اصحاب رسانه در حضور سرپرست ارشاد البرز