طارمی بی‌جانشین نیست/ اخراج کامیابی‌نیا بهترین درس برای امروز پرسپولیس

موسسه‌ای که فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد
فینال غرب آسیا. پیکار تمام‌عیاری که پرسپولیس برای برنده شدن در آن عزمی دارد جزم!

موسسه‌ای که فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد