فیلم | جزئیات مرگ کودک ۱۵ ماهه در تبریز | حرف‌های رئیس بیمارستان درباره پرونده کودک

موزه سنگ فارس در محاصره نخاله های ساختمانی و زباله های شهری
توضیحات رییس بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز در مورد فوت کودک ۱۵ ماهه در تبریز را در ویدئوی زیر ببینید.

موزه سنگ فارس در محاصره نخاله های ساختمانی و زباله های شهری