رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور از ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی در دورود بازدید کرد

موج تغییر فرمانداران به آذربایجان غربی رسید
مهر نوشت: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور از ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی در دورود بازدید کرد.

موج تغییر فرمانداران به آذربایجان غربی رسید