مشارکت ۲۰ میلیون نفر در انتخابات تاکنون

موج بارشی در راه است/ باران پراکنده در غرب، شمال‌غرب و دامنه‌های البرز
سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: شاهد حضور پر شکوه مردم پای صندوق های رأی است. بارزترین موضوع انتخابات شوراها این است که الکترونیکی در حال برگزاری است.

موج بارشی در راه است/ باران پراکنده در غرب، شمال‌غرب و دامنه‌های البرز