پیوندِ شهریور و مهر ساکنین البرز، آذربایجان‌غربی و لرستان با کتاب

موجودات فضایی نقشه زمین را دارند؟/چهلمین سالگرد پرتاب فضاپیماهای وویجر
استان البرز از ۱۹ تا ۲۵ شهریور، آذربایجان‌غربی از ۲۸ شهریور تا سوم مهر و لرستان از ۲۹ شهریور تا چهارم مهر میزبان نمایشگاه‌های کتاب استانی خواهند شد.

موجودات فضایی نقشه زمین را دارند؟/چهلمین سالگرد پرتاب فضاپیماهای وویجر