صدور تعداد 525 جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در حوزه کشاورزی استان زنجان

موتورسیکلت‌ها عامل 45 درصد تصادفات شهری استان زنجان
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از صدور تعداد 409 جواز تاسیس صنایع کشاورزی با ظرفیت تولید یک میلیون و 940 هزار و 328 تن و اشتغالزایی 5 هزار و 162 نفر در این استان خبر داد و تصریح کرد: در حوزه صنابع کشاورزی همچنین موفق به صدور 116پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید 620 هزار و 90 تن و اشتغالزایی یک هزار و 735 نفر در استان شده ایم.

موتورسیکلت‌ها عامل 45 درصد تصادفات شهری استان زنجان