تصاویر | رعد و برق‎‌های دره طوفانی مانیومنت آریزونا

مهم‌ترین سیاست برای توسعه صنعت نفت و گاز
این تصاویر زیبا توسط یک محقق ۴۷ ساله که در زمینه طوفان ها تحقیق می کند، در دره مانیومنت ایالت آریزونای آمریکا از لحظه وقوع رعد و برق گرفته شده است.

مهم‌ترین سیاست برای توسعه صنعت نفت و گاز