تصاویر | نمایشگاه هوایی پاریس با حضور رئیس‌جمهور جوان و هواپیماهای رنگارنگ

مهمترین چالش‌های صنعت خوراک دام در الحاق به WTO
پنجاه و دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی هوایی پاریس که بزرگترین رویداد هوا فضا در دنیا محسوب می شود امروز ۱۹ زوئن با حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آغاز شد و تا ۲۵ ژوئن ادامه خواهد داشت.

مهمترین چالش‌های صنعت خوراک دام در الحاق به WTO