سه وعده‌ای که رهبری، قبل انقلاب به فرزندانشان دادند

مهمترین پدیده های نجومی که در سال 2017 رخ می دهند
کانال تلگرامی Khamenei.ir خاطره‌ای منتشر نشده از رهبر انقلاب را روی خروجی خود قرار داد.

مهمترین پدیده های نجومی که در سال 2017 رخ می دهند