۲ دستیار ارشد نماینده آمریکا در سازمان ملل استعفا دادند

مهمترین مشکل شهردار جدید پایتخت، کسب درآمد است/ ۴۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود دارد
مهر نوشت: ۲ نفر از دستیاران ارشد نماینده آمریکا در سازمان ملل از سمت خود استعفا داده اند.

مهمترین مشکل شهردار جدید پایتخت، کسب درآمد است/ ۴۰هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود دارد