فستیوال خوش صدا گامی برای حمایت از موسیقی کشور

مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد/ اعلام رشته محل‌های جدید، روز شنبه
دبیر مسابقه برترین هنرمند آواز گفت: برگزاری فستیوال خوش صدا میتواند تاثیر زیادی در حمایت از موسیقی در کشور و جلوگیری از زیرزمینی شدن این هنر شود.

مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد/ اعلام رشته محل‌های جدید، روز شنبه