ثبات قیمت طلا در بازارهای جهانی

مهدیشهر ظرفیت اسکان یک هزار وپانصد نفر مسافر را در ایام نوروز دارد
میزان نوشت: در حالی که سرمایه گذاران منتظر آغاز نشست دو روزه فدرال رزرو آمریکا هستند که انتظار می رود در جریان آن نرخ بهره افزایش یابد، قیمت طلا امروز بدون تغییر بود.

مهدیشهر ظرفیت اسکان یک هزار وپانصد نفر مسافر را در ایام نوروز دارد