سه بازیگر جدید به «آبی مایل به صورتی» پیوستند

مهدویان: «لاتاری» عجیب و غریب نیست
بهنام شرفی، محمد هادی‌عطایی و امین میری به «آبی مایل به صورتی» پیوستند.

مهدویان: «لاتاری» عجیب و غریب نیست