خودروهای برقی تهدیدی بر بازار نفت تا ۲۳ سال آینده

مهاجم پرسپولیس خواننده شد!
ترس تولید انبوه خودروهای برقی موجب نگرانی بزرگترین تولیدکننده های نفت در جهان شده است.

مهاجم پرسپولیس خواننده شد!