تصاویر خارق‌العاده ناسا از تنوره دیو در مریخ

«من نیمه گمشده ام را پیدا کردم» یک افسانه است؟/ چالش‌های اسطوره سازی در ازدواج
مریخ نور کنجکاوی ناسا تصاویر خارق‌العاده از نوعی گردبادهای مریخی مشهور به تنوره دیو ثبت کرده است.

«من نیمه گمشده ام را پیدا کردم» یک افسانه است؟/ چالش‌های اسطوره سازی در ازدواج