تصاویر | انفجار قوطی‌های رنگ، ساختمان در حال ساخت را فرو ریخت

منوچهر شاهسواری: اسکار فرهادی تعظیم جهان به هنر ایران بود
آتش‌سوزی ساختمان هفت طبقه در حال ساخت در محله مرتضی گرد (جنوب غرب تهران – اتوبان آزادگان) و انفجار قوطی‌های رنگ و مواد شیمیایی در آن موجب ریزش ساختمان و مصدومیت دو نفرشد.

منوچهر شاهسواری: اسکار فرهادی تعظیم جهان به هنر ایران بود