تعطیلی پردیس سینمایی کورش به علت آتش‌سوزی

منصوریان: با این کارها می‌خواهند من را بترسانند؟
پردیس سینمایی کورش، امروز سه‌شنبه (۲۸ شهریور)، به علت آتش‌سوزی تعطیل شد.

منصوریان: با این کارها می‌خواهند من را بترسانند؟