مسئول مدیریت واحد مرزی برای سه سال مشخص شد

منتجب‌نیا: قطعا اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت می‌کنند/ درخواست برای اجازه انتشار روزنامه اعتمادملی
براساس دستورالعمل جدید ساماندهی و تقویت مبادی ورودی و خروجی مرزهای مجاز زمینی، مدیریت واحد مرزی به مدت 3 سال به گمرک واگذار شد.

منتجب‌نیا: قطعا اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت می‌کنند/ درخواست برای اجازه انتشار روزنامه اعتمادملی

دانلود مستقیم تلگرام فارسی