داستان زندگی چند سالمند در رادیو نمایش

مناقصات و مزایدات، مهمترین اخبار مورد نیاز روزانه مدیران صنایع کشور
رادیو نمایش با پخش سریال رادیویی «خانه ما» به استقبال روز خانواده و تکریم بازنشستگان می‌رود.

مناقصات و مزایدات، مهمترین اخبار مورد نیاز روزانه مدیران صنایع کشور