وزیر کشور به استانداران؛ باید برنامه‌های دولت را قبول داشته و پیگیری کنید /پیگیر مطالبات رهبری هستیم

ملی‌پوشان دوست دارند در جام‌جهانی با کدام ابرقدرت همگروه شویم؟
ایسنا نوشت:وزیر کشور با بیان اینکه وجود نگاه توسعه‌ای برای استانداران امری ضروری و مهم است، گفت: تمامی استانداران باید برنامه‌های دولت را قبول داشته باشند و پیگیری کنند.

ملی‌پوشان دوست دارند در جام‌جهانی با کدام ابرقدرت همگروه شویم؟