تمام واحدهای فاز ۱۲ پارس جنوبی در مدار تولید قرار می‌گیرند

مقدار640 کیلو گرم انواع فراورده های خام دامی کشف و معدوم سازی شدند
رئیس تعمیرات اساسی پالایشگاه نهم پارس جنوبی گفت:تعمیرات اساسی پالایشگاه نهم پارس جنوبی مطابق برنامه در حال انجام است.

مقدار640 کیلو گرم انواع فراورده های خام دامی کشف و معدوم سازی شدند