تله کابین ارومیه همچنان در گیرودار نامهربانی‌ها

مقاومت زنجان در صدر لیگ ووشو جوانان کشور
عملیات ساخت بزرگترین تله کابین خاورمیانه در ارومیه با گذشت ۱۶ سال از آغاز ساختش در سال ۷۹ بدلیل عدم همراهی مسئولین هیچ پیشرفت ملموسی نداشته است.

مقاومت زنجان در صدر لیگ ووشو جوانان کشور

دانلود برنامه ایمو